peoples.ru

 , , , .

appe ae-mau coux pocepo, oox ape e pepacco. eo ou ocococmoau poeu uauoo, oamopcoo, aouoo u oeeo-ompoeoo auouaoo coepecma. B cau oa-u puuau apomuu?, a eaa cpocu eop oap umep c Apoocu. Peue o eme e o apomuax, a o aucuocmu, e om omema peuccep.

.