peoples.ru

 , , , .

oomo e

Apoocu ecmumeo acuaem ocxueu oomo e Beeuacoo uoecmua, mopoe ompmue eae 80-x, ea u ecma paa, cma omu oemao cmue. a c ceoa oaa ec pecmaa a pumecu c c ooeu epau, e euo ce au. appe a mom ocmpe, mo ee oce. em o moe epe, acoo o. K puep, cea uepae cuaac c acmouu oameu, omopx Pp cao ee puoc ocuam. oume m a cmapeu m oee, m ooe? Oa m e oea Muu o pexa.

.

oomo e