peoples.ru

 ,

Caa c paomue ecu

B epo mpe A oocu oe ama poupa Cocu. uep oa e Aap ou opeeue, u a oe eaa euuca puaa o ae c Eo Kapepo. eua maac oo moucm a peeau o, a mo Mopu ompeaupoa oe peo. O au, mo ae pau o paupamc upe u e eam a oe o eoa. B pemame ouma ua omcmpau E om paom c upoau.

.

Caa c paomue ecu