peoples.ru

 ,

Peae pouu c acmue oe

opmacu ceuaucm ouc peae ua Heineken. Mua ouca xemu ompam c oaue, pemame omopoo o apaoma empe uuoa mo. Peuccepo poua cma uecm a Puu, a ceo poecc poucxou exuu.

.

Peae pouu c acmue oe