peoples.ru

 ,

peaue ecu

Ocoeaa paomam ooe 2004 o. O cpa e ce puecmu euocm Auu oemu, omop oceu pa aoea a mpoe 50 em aa! oea A cmaa e eucmeo opmaa, epe eomopoe pe o aoea Ko uu.

.

peaue ecu