peoples.ru

 ,

ep eapo cex

Mooo mpeep ouca coaeue c opm 2001 o, a e epe ceo ce aoeam ep Tpe. O cma oeumee euoama, a opmauu u apa oo o EA. Ceu o cma Mopu cee, ma a mom pue co oa oee ue euoo. Tau opao, ua cma ca ceuaucmo, omopo aoc oooe ocmueue.
Moue paucm aau omeam oco cmu up cex o opmaa. O peouma upam om oopo u cea xome coxpaum opoma cxuu.

.

ep eapo cex