peoples.ru

 ,

Haao caocmomeo paom

opmae epe oau poeccuoa mo 2000 o. Ho a mpeep euu cpa aa aoum opo oae, a mae e pucuac eu aacma. Poocm a mo e opauoc, a ca Mopu oe oce mpex ece pomuo paom. Ho oo epcemuoo ceuaucma cmaa apu, omopa e oaaa ouu uacou ooocmu. Ko cpa e pue eoo oemu coo mo ecmo euoama cmpa.

.

Haao caocmomeo paom