peoples.ru

 ,

Omoeu c pocmeuau

oe ee emcme u mo. Eo ome omea, mo ape c paux em po ooe uaue mamuecu acema up. Maeu au cmapac pooum oo peeu c ao, o mom am ocmou paeau u amau. oee mecoe oeue e uau aauoc oe, oa euc Mopu u mpeepo aa puaam ca a mpeupou.

.

Omoeu c pocmeuau