peoples.ru

 ,

Mema cmam moucmo

oa xome omu o cmoa oma. O e peae cuu mpeupoa u eeeo ommaua coe acmepcmo a moo oe. opmae uc copmuo oe, a mae eoo oupa a ooe cocma Pu Ae, cmpuu u eeecua, o ocooo cexa oumc e aoc. He oe xopoue uuecue ae (pocm 174 c u oe meocoeue) eamuo ouu a ooe epcemu.

.

Mema cmam moucmo